Materiały

Niemiecki

Lista – Wymagania / Poziomy

W pliku google-sheets znajdziesz listę zagadnień gramatycznych wymaganych na poziomach A1, A2, B1, B2 dla języka niemieckiego. Lista ma pomóc samoukom i korepetytorom w określeniu swoich własnych kompetencji, zidentyfikowaniu luk w samodzielnej nauce i wyznaczeniu kolejnych celi językowych na następnym poziomie.

Proszę, nie traktuj jej jako check-listy przed certyfikatem. W tym celu lepiej korzystać z aktualnych wymagań zgodnych z Gemeinsamer Europäischer Referenrahmen (GER) für Sprachen oraz publikacji bezpośrednio na stronach instytucji certyfikującej Goethe-Institut oraz ÖSD.

LINK (GOOGLE DRIVE)

google-site-verification=qwQVBgqg8p63KOd5L3FcDx2YsUcQnmVx58V6T6zEQh4